Inga Navickaitė: Pusiniai namai / Half Houses

CAD 49.95

Inga Navickaitė: Pusiniai namai / Half Houses

CAD 49.95

Projektas Padalink pusiau prasidėjo nuo estetinio galvosūkio – ar namui nestinga antrosios pusės? Keletą metų vis grįžtant į Vilijampolės gatveles ir kiemus, šis galvosūkis netrukus apaugo įvairiais kontekstais. Kompozicinis stygiaus pojūtis žvelgiant į tuščią erdvę šalia pusinių namų, įtaigiai atliepia šios vietos išgyventą netektį ir prarastą istorinę šios miesto dalies pusę. Šiaip ar taip, tiek namukai, tiek jų gyventojai nepamiršta to, kas prarasta – tą išgirsti galima net trumpame pokalbyje, per pertraukėlę tarp ūkio darbų. 

 

The Half Houses project began with an aesthetic puzzle - is this house missing a second half? Returning to the streets and courtyards of Vilijampolė for several years, this puzzle soon grew in various contexts. The compositional sense of scarcity when looking at the empty space next to the half-timbered houses, suggestively responds to the loss experienced by this place, and the lost historical side of a part of the city. Anyway, both the houses and their residents do not forget what was lost - you can hear it even in a short conversation, during a break between farm work.

 

 

Inga Navickaitė

Self-published, 2020

30 X 27.5cm, 48 pages

Edition *
You have successfully subscribed!
Our purchase system is limited for now to deliveries in Canada and the United States. We can still ship your order if you send us an email. Please send your book order and mailing address to books@cca.qc.ca, and we’ll get back to you within one business day. Thanks!
x